Hotline: 0912-205-868

DU LỊCH SAPA- HÀ KHẨU

DL SAPA- FANXIPAN 2N1D BY Ô TÔ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour: 2.150.000đ

SAPA- FANSIPAN 2N3D BẰNG TÀU

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 2 ngày 3 đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Phương tiện: Tàu hỏa
Giá tour: 2.550.000đ

DU LỊCH SAPA 3N2Đ BẰNG Ô TÔ

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour: 2.490.000đ  1.990.000đ

DU LỊCH SAPA 2N1Đ BẰNG Ô TÔ

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour: 1.550.000đ  1.350.000đ

DL SAPA- FANXIPAN 3N2Đ BY Ô TÔ

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 3 đêm 2 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour: 2.790.000đ

SAPA- CAT CAT- CHỢ BẮC HÀ

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 3 đêm 2 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Ô tô hoặc Tàu hỏa
Giá tour: 2.410.000đ

SAPA- CAT CAT- LAO CHẢI TẢ VAN

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 3 đêm 2 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Ô tô hoặc Tàu hỏa
Giá tour: 2.210.000đ

SAPA- CAT CAT- HÀ KHẨN

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 4 đêm 3 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Ô tô hoặc Tàu hỏa
Giá tour: 2.655.000đ