Hotline: 0912-205-868

Tour Trung Quốc đường bay

Tour Trung Quốc: Thượng Hải - Tây...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 9.990.000đ

Tour Trung Quốc: Bắc Kinh -Thượng...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 11.999.000đ

Tour Trung Quốc: Tây An- Trịnh...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 16.200.000đ

Tour Trung Quốc: Bắc Kinh - Tô...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 14.990.000đ

Tour Trung Quốc: Thượng Hải- Hàng...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 14.200.000đ

Tour Trung Quốc: Quảng Châu- Thâm...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 14.200.000đ