Hotline: 0912-205-868

Du lịch nước ngoài

Du Lịch Ý: Du Lịch Ý - Thụy Sỹ...

Thời gian: 11 ngày 10 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 113,300,000đ

Du Lịch Pháp: Du Lịch Ý - Pháp...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 83,200,000đ

Du Lịch Anh: Hà Nội - London -...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 62.879.000đ

Du Lịch Úc: Hà Nội - Melbourne...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 64.400.000đ

Du Lịch Úc: Hà Nội - Sydney - Melbourne...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 83.640.00đ

Du Lịch Úc: Hà Nội - Sydney - Gold...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: máy bay
Giá tour: 62.400.000đ

Du Lịch Úc: Sydney - Featherdale...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 58.390.000đ

Hồng Kông - Disneyland 4 ngày

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 26/05,10,24/06,09,21,28/07
Phương tiện: VN airline
Giá tour: Giá từ 14.000.000đ

Du Lịch Hồng Kông: Hà Nội - Hồng...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 15.800.000đ

Du Lịch Hồng Kông - Macao 4 Ngày

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 19.890.000đ

Du Lịch Hồng Kông: Hà Nội - Hồng...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 18.800.000đ

Du Lịch Nam Phi: Hà Nội - Capetown...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 73.380.000đ  66.029.000đ

Du Lịch Nam Phi: Johannesburg -...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 88.730.000đ  79.850.000đ

Du lịch Nam Phi 8 N: Hà Nội - Cape...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 69.869.000đ

NAM PHI:CAPETTOWN -PRETORIA

Khởi hành từ Sài Gòn
Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 76.455.000đ  68.800.000đ

Du lịch Lào:Hà Nội - Viêng Chăn...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô
Giá tour: 8.300.000đ  7.890.000đ

Du Lịch Malaysia - Singapore: Hà...

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay( Vietnam airline)
Giá tour: 12.500.000đ

HÀ NỘI- SINGAPORE 4 NGÀY

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 03,25/03/2017
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 12.390.000đ

DU LỊCH THÁI LAN T.6 BAY NOK AIR

Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 7,14,21,28/6/2017
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 6.490.000đ